Headings

Headings zijn  bedoeld voor het structureren van de primaire content van een pagina. Dat is goed voor de toegankelijkheid en vindbaarheid van de pagina en past in het principe van zelfstandige content.

Content is in principe alle informatie die op een website te vinden is. Hier maken we onderscheid in 3 soorten content.

  1. Primaire content
  2. Secundaire content
  3. Metacontent

 

Gebruik headings alleen voor primaire content.

De homepage is een bijzondere pagina. Deze heeft waarschijnlijk meer dan één onderwerp. Je geeft de H1 dan vaak de naam ‘Home’, eventueel gevolgd door het onderwerp van de site. Gebruik voor blokken op de pagina geen headings, maar Snellinks. Geef blokken in het primaire contentvlak h2-tags. Nieuwsblok <h2> en nieuwsberichten <h3>.

 

Op de SERP (search engine result page) geef je elk zoekresultaat een h2.

Primaire content

Het onderwerp van de pagina waar je je op bevindt. Voor de vindbaarheid van de pagina is deze content het meest belangrijk.

 

           Secundaire content

Denk hierbij aan:

  1. Headers
  2. Menu
  3. Nieuwsblok
  4. Een blok met verwijzingen
  5. Footer

 

           Metacontent

Verborgen content die van minimaal belang is.

 

           Codes

<h1> </h1>        Heading 1 tag, alleen voor de titel van de pagina.

<h2> </h2>        Heading 2 tag

<p> </p>             Stukje tekst