CITATION FLOW &
TRUST FLOW

Een goede vindbaarheid is zonder twijfel één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle website. Je content kan nog zo goed zijn, websitebezoekers moeten je teksten, foto’s, video’s en producten natuurlijk wel tegenkomen. Trust flow en citation flow zijn twee belangrijke SEO-begrippen die grote invloed hebben op de vindbaarheid van jouw website en deze leggen wij onderstaand even voor je uit.

Citation Flow

(bekendheid website)

De citation flow voorspelt hoe groot de invloed is die de URL van een bepaalde webpagina heeft. Citation flow wordt gebaseerd op de hoeveelheid links die naar een bepaalde URL verwijzen. Hoe groter het aantal links, des te hoger de citation flow van de URL. Inkomende links vanaf URL’s met een hogere citation flow wegen bovendien zwaarder dan inkomende links vanaf URL’s met een lage citation flow. De waarde zegt dus het nodige over de bekendheid die een bepaalde webpagina of website heeft. Het cijfer kijkt vooral naar de kwantiteit van het aantal links. Een pagina met 100 links krijgt dus een hogere waarde dan een URL met maar 10 links, ook al zijn de links in het tweede geval afkomstig van veel grotere en bekendere namen.

 

Trust Flow

(betrouwbaarheid website)

De trust flow draait meer om kwaliteit dan kwantiteit. Deze waarde is vooral een goede maatstaf voor de betrouwbaarheid van een URL of website. Het cijfer wordt dan ook opgemaakt aan de hand van de hoeveelheid betrouwbare inkomende links naar een URL. Hoe groter het aantal betrouwbare links naar de URL, des te hoger de trust flow zal zijn. Een site waarop veel kwaliteit binnenkomt, zal immers ook kwaliteit doorgeven. Andersom geldt hetzelfde. Als het aantal onbetrouwbare links toeneemt, dan wordt de trust flow lager. Onbetrouwbare links en websites worden ook vaak aangeduid met de term ‘’spammy neighbourhoods’’. Een hoge trust flow is een indicator voor een kwalitatief hoogwaardige backlinkprofiel. Dat is voor Google en andere zoekmachines een sterk signaal dat een website sterke content herbergt en dus een hoge positie in de rankings verdient.

 

Relatie tussen CF en TF

Wanneer de trust flow stijgt dan stijgt de citation flow meestal ook, echter zal de citation flow niet gelijkmatig stijgen zoals de trust flow. Als de citation flow stijgt, dan zal dat geen tot weinig effect hebben op de trust flow. De trust flow van bijna elke website of link is lager dan de citation flow. Waarom? Omdat een website vaak veel backlinks heeft en ze zijn meestal niet allemaal van hoge kwaliteit en betrouwbaar.

De citation flow en trust flow zijn nodig om de trust ratio te berekenen. Dit is een cijfer om het backlinkprofiel van een website of webpagina te beoordelen. De trust ratio bereken je door de trust flow te delen door de citation flow. Een trust ratio vanaf 0,6 en hoger wordt gezien als een goede trust ratio. Een lage trust ratio (bijvoorbeeld 0,3) kan duiden op een website met veel onbetrouwbare inkomende links van spam websites.