Onder commercieel verstaan we zelfstandige naamwoorden (eventueel in combinatie met woorden als koop of bestel online) waar hoge zoekvolumes en concurrentie voor bestaan. Woorden of termen waar je veel voor moet betalen in Google Ads worden door Google gezien als commercieel.

Er bestaan geen exacte waarden voor de beste verdeling van commercieel vs. branding keywordtermen. In de ranking factors studie 2014 van Searchmetrics werd geconstateerd dat de 30 best presterende websites in de organische zoekresultaten een verdeling hadden van minimaal 70% branding en 30% commercieel. Dit kwam wederom naar voren in hun 2015 studie.

Trust Flow is een score gebaseerd op de kwaliteit van een website. Op basis van een handmatige review zijn er een bepaald aantal sites gedefinieerd als betrouwbare websites van goede kwaliteit (trusted seed sites). Websites die dichtbij gelinked zijn aan deze trusted seed sites kunnen een hoge Trust Flow waarde verwachten. Terwijl websites die backlinks ontvangen van andere sites die ver verwijderd zijn van trusted seed sites juist een lagere Trust Flow waarde krijgen. Je uiteindelijke Trust Flow waarde wordt dan ook bepaald door de balans van goede en slechte kwaliteit backlinks. Trust Flow lijkt dan ook rekening te houden met de effecten van Penguin en is wellicht hierom dan ook meer relevant dan Moztrust.

Citation Flow doet een voorspelling over hoe invloedrijk een URL zal zijn op basis van het aantal backlinks die deze ontvangt. De ratio van CF / TF zegt wat over de kwaliteit van een URL. Hoe dichter deze waarde in de buurt komt van 0 hoe beter de kwaliteit.